Waldorfförskolan på 
Öster Mälarstrand ~ med fokus på kreativitet, utomhusvistelse
och rytm.